تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
جایگاه عقل سالم!

جایگاه عقل سالم!

حتما شنیده اید که می گویند، «عقل سالم در بدن سالم است» و بدن سالم جز با تغذیه ی مناسب، خواب کافی، آرامش روحی تحرک به دست نمی آید و در این بین، نقش ورزش را نمی توان نادیده گرفت. تحقیقات مختلف روان شناسان در سراسر دنیا نشان می دهد، نوجوانانی که به طور مرتب ورزش می کنند، به طور متوسط تحصیلات موفق تری نسبت به هم سن و سالان خود دارند که اصلا ورزش نمی کنند. از طرفی، تحقیقات مختلف در سراسر دنیا حاکی از آن است که برای رشد کارکردهای مغزی، فعالیت جسمانی بسیار حائز اهمیت است و فعالیت هایی مانند دویدن و شنا کردن موجب تقویت مغز می شود. در عین حال، ورزش و تمرین بدنی، اکسیژن زیادی را به مغز می رساند و به همین دلیل بر میزان ارتباط بین فردی می افزاید و موجب افزایش حافظه و عدم خستگی فکری می شود و یادگیری را تقویت می کند. از این رو توصیه می شود هر روز حداقل ۱۵ دقیقه در یک محیط باز مانند پارک به دویدن اختصاص دهید. این امر هم موجب نشاط می شود و هم زمینه را برای کارکرد بهتر مغزتان فراهم می کند.

در این مقاله نرمش های مناسب برای شما داوطلبان آورده شده است:

نرمش پاها

 • با پاهای باز جلوی دیوار بایستید و دست ها را به دیوار تکیه دهید. پای عقب را خم کنید تا در ناحیه ی تاندون آشیل، کشش را احساس کنید. دقت کنید پاشنه کاملا روی زمین قرار دارد.
 • به همان حالت تمرین قبل بایستید. حالا پای عقب کاملا کشیده است و پاشنه اش کاملا روی زمین قرار دارد. لگن خاصره را تا آن جا که می توانید به طرف جلو سُر دهید تا در نواحی عضلات دوقلو و پشت ران (عضلات همسترینگ) کشش را احساس کنید.
 • به صورت قائم بایستید. یک پا را خم کنید و مچ پا را بگیرید. دست دیگر را می توانید به دیوار تکیه دهید. پای خم شده را نرم و آهسته به طرف عقب بکشید تا در ناحیه ی عضلات ران، کشش را احساس کنید.
 • به حالت استارت دوی سرعت قرار بگیرید و یک بالش کوچک زیر زانوی پای عقب قرار دهید. حالا تکیه گاه را تا آن جا که می توانید به طرف جلو بیاورید و وزن بدن را روی پای جلو بیاندازید تا در ناحیه ی کشاله ی ران، کشش را احساس کنید. کمر و پشت را کاملا صاف نگهدارید.
 • روی پشت بخوابید، یک پا کشیده و پای دیگر خم است. پای خم شده در ناحیه ی پشت ران را بگیرید و آن را به طرف سینه بکشید. سر پنجه به طرف داخل کشیده شده است. پای دیگر نیز کشیده باقی می ماند. ۱۵ ثانیه تامل کنید، آن گاه سعی کنید پا را بکشید.
 • روی زمین بنشینید، پاها را از یکدیگر باز کنید و کاملا بکشید. بالا تنه کاملا قائم است. حالا سعی کنید در صورت امکان بالا تنه را آرام به طرف جلو خم کنید. پشت و کمر حتما باید صاف باقی بمانند.

نرمش عضلات کمر (قسمت پایین پشت)

 • روی زمین بنشینید. پای چپ را بکشید و پای راست را جمع کنید. دست چپ را به زانوی پای راست در قسمت خارجی آن تکیه دهید. بالا تنه و سر را آهسته و محتاطانه به طرف راست بچرخانید. دست راست را به عنوان تکیه گاه روی زمین قرار دهید.
 • به پشت بخوابید و دست راست را در پهلوی بدن بکشید و پای راست را جمع کنید. حالا پای راست را خم و سعی کنید زانوی آن را از طرف چپ، آهسته به زمین برسانید. دقت کنید که شانه ها کاملا روی زمین باقی بمانند.
 • روی زمین قرار بگیرید و خود را تا آن جا که امکان دارد، کوچک کنید.
 • روی ساق های پا بنشینید و دست ها را کاملا به طرف جلو بکشید و تمامی عضلات را منقبض کنید.

نرمش عضلات گردن

 • در حال نشسته، سر را کمی به پهلو متمایل کنید. سر را نچرخانید و شانه را به طرف بالا نیاورید. با دست دیگر می توانید خمیدگی را کمی بیش تر کنید. در این حالت دست مخالف، شانه را به طرف پایین می کشد.
 • در حالت نشسته سر را به پهلو بچرخانید. در این حالت چانه به طرف شانه قرار دارد.

توصیه می کنیم سعی کنید حداقل یکی از نرمش های گفته شده را هر روز و در ۳ مرحله انجام دهید.

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)