تاریخ انتشار: ۰۴ شهریور ۱۳۹۴

جیمز وات مهندس ومخترع بزرگ در ۱۹ ژانویه ۱۷۳۶ درگرینوک اسکاتلند زاده شد . وی از سن ۱۹ سالگی به کار ساختن ابزارهای اندازه گیری ومحاسباتی ریاضی مشغول بود وخیلی زود به انجام اصلاحاتی در موتورهای « توماس ساوری » بخار علاقمند شد . این موتورها که توسط مهندسین انگلیسی ساخته شده بودند ، درآن […]

James Watt

جیمز وات مهندس ومخترع بزرگ در ۱۹ ژانویه ۱۷۳۶ درگرینوک اسکاتلند
زاده شد . وی از سن ۱۹ سالگی به کار ساختن ابزارهای اندازه گیری
ومحاسباتی ریاضی مشغول بود وخیلی زود به انجام اصلاحاتی در موتورهای
« توماس ساوری » بخار علاقمند شد . این موتورها که توسط مهندسین انگلیسی
ساخته شده بودند ، درآن زمان برای پمپ کردن آب از « توماس نیوکامن » و
معادن به کار میرفت .

dsfsdf


وات توجه خود را بر ویژگی های بخار ، بویژه به نسبت میان چگالی آن با دما
وفشار متمرکز کرد . او یک فضای ویژه ی متراکم کردن برای موتوربخار
طراحی کرد که تا حدزیادی از به هدررفتن بخار در سیلندر ها جلوگیری میکرد
و خاصیت مکش را تقویت میکرد .
نخستین اختراع وات در سال ۱۷۶۹ ثبت شد که شامل این قطعه و اصلاحات
دیگر او برای موتور ساخت نیوکامن بود این اصلاحات شامل سیستم بخارپوشی
یا سیلندرهای دولایه ، روغن کاری و عایق کاری س لندر برای رسیدن به
درجات بالای دما وحداکثر بازدهی بود .
بود که درواقع سرمایه « جان روباک » دراین زمان وات شریک مخترع انگلیسی
گذار تحقیقات وات بود .

          


که صاحب کارخانه ی « ماتیو بولتو ن » درسال ۱۷۷۵ تولید کننده ی انگلیسی
مهندسی سوهو در بیرمنگام بود ، توجه روباک را به کار تولید جلب کرد ،
درنتیجه روباک ووات دست به تولید موتورهای بخارزدند . وات به کار پژوهش
وثبت نوآوری های مهم دیگری نیز پرداخت که موتورهای دوار برای راه
اندازی دستگا ههای گوناگون ، موتور دوطرفه که درآن بخار به طور متناوب به
هردو انتهای سیلندر وارد میشود وهمچنین فشارسنج بخار،که کارش اندازه
گیری میزان فشار بخار درموتوراست ، از آن جمله اند.
اودرسال ۱۸۰۰ از شرکت کناره گرفت وپس از آن تمام وقت خودرا به کار
پژوهش اختصاص داد . 

         c4d9fcaaf4ff979879968bb970b0ca52           

  
این که جیمز وات مخترع اصلی موتوربخار است ، یک تصور غلط است ودلیل به
وجود آمدن آن ، اختصاص داشتن بخش بزرگ دستاوردهای او درباره ی
مسائل بنیادی موتوربخار بوده است . دستگاه گریز از مرکز کنترل سرعت ، که
اودرسال ۱۷۸۸ اختراع کرد وبه طور خودکار سرعت موتوررا تنظیم میکند ، یک
مورد بسیار جالب توجه در جهان فنی امروز است .
به افتخار این مخترع به نام او نامگذاری شده است . « وات » واحد الکتریکی                          
وات در عین حال یک مهندس شهرسازی مشهور نیز بود ومسیر چندین کانال را
مساحی ونقشه برداری کرده بود .
او همچنین درسال ۱۷۶۷ یک قطعه ی الصاقی اختراع کرد که تلسکوپ را به
نیز از وات « اسب بخار » وسیله ی اندازه گیری مسافت تبدیل میکرد . اصطلاح
به جامانده است .

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)