تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶

در دوره امتحانات شما به جدیت و قدرت درس خوانده‌اید و حس و حال جدیت در وجود شماست.

۳۸۷۷۴

در دوره امتحانات شما به جدیت و قدرت درس خوانده‌اید و حس و حال جدیت در وجود شماست. این حس و حال را تا حد امکان حفظ کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از ماههای باقیمانده تا کنکور بگیرید. این حس و حال در نتیجه شرایط ویژه بدست آمده و نمی‌توان آن را به طور کامل حفظ کرد، اما تا جایی که می‌توانید آن را حفظ کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)