تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷

بدون برنامه مرور کارآمد حداقل ۸۰ درصد خوانده‌هایتان را فراموش می‌کنید.

۳۸۷۷۴

بنابر تخمین متخصصین روانشناسی، بعد از گذشت ۲۴ ساعت ۸۰ درصد مطالب فراموش می شود، پس برای به خاطر سپاری باید مطالب را مرور کنید. داشتن برنامه مرور درست مانند برنامه مرور پنج مرحله‌ای باعث می‌شود که بتوانید در کمترین زمان و بهینه‌ترین تخصیص وقت درسها را به حافظه بلند مدت خود بسپارید و بیشترین نتیجه را بگیرید. پس حتما برنامه مرور مطالب درستی برای خود تهیه کنید. از مشاور خود در این زمینه کمک بخواهید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)