تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

در طول دوران تحصیل و همینطور دوره مطالعه کنکور به درسهای سخت برخورد می‌کنیم. برای مطالعه این درسهای باید چند مورد را رعایت کنیم.

studying-200x113

در طول دوران تحصیل و همینطور دوره مطالعه کنکور به درسهای سخت برخورد می‌کنیم. برای مطالعه این درسهای باید چند مورد را رعایت کنیم.

اول اینکه باید حس اعتماد به نفس خود را حفظ و تقویت کنیم. بدون داشتن اعتماد به نفس کافی دیدن دشواری می‌تواند ما را ناامید کرده و از مطالعه بازدارد.

دوم: باید حس مبارزه با خود و سوال را داشته باشیم. به هر مطلب یا سوال به چشم یک چالش یا رقابت نگاه کنید که باید در آن برنده شوید. این حس در حل مسائل درسهایی مانند ریاضی و فیزیک لازم است و بدون داشتن این حس در بسیاری از سوالات می‌مانید.

سوم: برای هر درسی روشی برای مطالعه وجود دارد که باید آن را بلد باشید مثلا در فیزیک باید ابتدا روی تعریفها و فرمولها مسلط شوید یا در ریاضی باید تعریفها و صورت قضایا را کاملا از بر باشید هر چند مستقیم از آنها سوال نمی‌آید.

چهارم: مطالب را تکه تکه کنید و در چند مرحله آنها را یاد بگیرید. در دور اول مطالعه، خواندن هر مطلب را به طور جداگانه ببینید و یاد بگیرید. در دور دوم مطالعه ارتباط این مطالب با هم را یاد بگیرید و در دورهای بعدی مطالعه به تثبیت یادگیری و رفع اشتباهات و حل مسائل برای مسلط شدن بپردازید.

این نکته را هم در نظر داشته باشید که ممکن است هر کسی روش و به اصطلاح لِم خودش را برای یادگیری یک مطلب یا درس داشته باشد. این روشها را با دوستان خود تبادل کنید یا از دوستان و فامیل‌ها بزرگتر خود که درسخوان بوده‌اند یاد بگیرید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)