تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷

تا زمانی که درس خواندن به یک عادت تبدیل نشده باشد، نمی‌توانید برنامه درسی خود را به درستی انجام دهید و پیشرفت کنید.

study-night-quiz1

تا زمانی که درس خواندن به یک عادت تبدیل نشده باشد، نمی‌توانید برنامه درسی خود را به درستی انجام دهید و پیشرفت کنید. برای تبدیل کردن درس خواندن به عادت باید حداقل ۴۰ روز برای تبدیل درس خواندن به عادت تلاش کنید و در هر مقطع از شبانه روز درس بخوانید. عادت کردن در اثر انجام کار در طول زمان پدید می‌آید، در نتیجه اگر مدتی طبق برنامه درس بخوانید، درس خواندن به یک عادت تبدیل می‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)