تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید

emla

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید و در صورت دشواری املا آنرا چند بار بنویسید و تکرار کنید تا در خاطرتان بماند.

می توانید زیر لغات با املای مهم هم خط بکشید و هر از گاهی که برنامه به شما وقت می‌دهد آنها را مرور کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)