تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

داوطلبان گرامی آزمون سراسری می توانند از ساعت ۱۴ امروز ۱۷/۳/۹۴ جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند

کارت آزمون ورود جلسه

داوطلبان گرامی آزمون سراسری می توانند از ساعت ۱۴ امروز ۱۷/۳/۹۴ جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)