تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸

شما باید بتوانید برنامه خود را به طور پیوسته انجام دهید و آن را قطع و وصل نکنید.

پیوستگی در انجام برنامه مهمترین عامل موفقیت شما است. شما باید بتوانید برنامه خود را به طور پیوسته انجام دهید و آن را قطع و وصل نکنید. به عبارتی اگر برنامه درس خواندن برای کنکور را دارید نباید روزی را بدون درس خواندن طی کنید. ممکن است که بعضی روزها نتوانید خوب درس بخوانید یا حوصله درس خواندن نداشته باشید و یا ….   اما باید هر روز زمانی را برای درس خواندن بگذارید تا پیوستگی شما قطع نشود حتی اگر آن درس خواندن به درد هم نخورد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)