تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
در_جلسه_ی_آزمون_سراسری_با_بالاترین بازده ممکن!

در جلسه ی آزمون سراسری با بالاترین بازده ممکن!

روز آزمون زمانی است که برونداد ماهها تلاش شما مشخص میشود. با این حال برخی از دانش آموزان به دلیل عدم آشنایی با اصول امتحان دادن نتیجه ای را که شایسته ی تلاش شان است، کسب نمیکنند. مرور برخی اصول می تواند کمک کننده ی مناسبی باشد.

  • هنگام پاسخگویی به پرسش ها از تلاش برای ارزیابی عملکرد خود بپرهیزید. چرا که این عمل علاوه بر هدر رفت انرژی و زمان شما منجر به اضطراب میشود. لازم است صرفاً بر پاسخ گویی به پرسش های پیش رو تمرکز کنید.
  • گاهی افراد پس از روبرویی با چند سوال دشوار در ابتدای یک درس برای کاستن از اضطراب خود از آخرین سوال شروع به پاسخ دادن میکنند. این رویه اگر چه در کوتاه مدت موثر است، اما علاوه بر افزایش دادن خطر جا افتادن پرسش ها، امکان استفاده ی از چارچوب منطقی به کار رفته در چینش پرسش ها را از میان می برد. این امر به ویژه در دروسی مانند دروس عمومی که طرح پرسش کاملاً مشخصی دارند، موجب هدر رفت زمان و کاهش توان پاسخگویی شما خواهد شد.
  • از آنجا که در آزمون سراسری برای هر پاسخ غلط نمره ی منفی معادل یک سوم پیش بینی شده است، توصیه می کنیم با تردید به پرسش ها پاسخ ندهید. پرداختن به قواعدی مثل حساب احتمال و قواعد ریاضی را در آزمون سراسری فراموش کنید. آزمون سراسری آزمونی است که هیچ احتمالی در مورد آن سازگار نیست. به پرسش ها فقط با صد در صد اطمینان پاسخ دهید.
  • تجربه نشان می دهد، هنگامی که در زمان مرور پاسخها برخی از آنها را تغییر میدهید، احتمال اشتباه کردن پاسخی درست به مراتب بیش تر از درست کردن پاسخی غلط است. توصیه می کنیم زمان مرور را به پاسخ گویی پرسش هایی بپردازید که در مورد آن ها تردید داشته اید.
  • علامتگذاری مؤثر پرسش ها میتواند نقش مهمی در فرآیند آزموندهی داشته باشد. بهتر است زیر واژگان پرسش ها خط بکشید. این کار علاوه بر جهت دهی به تمرکزتان و تحریک مطالعه ی دقیقتر متن پرسش (که یکی از منابع اصلی خطا در جلسه ی آزمون است) امکان مرور سریعتر جوابها را فراهم می سازد. هم چنین لازم است علامتی را برای پرسش های پاسخ نداده و علامتی دیگر را برای پرسشهایی تعیین کنید که پاسخ داده اید، اما اطمینان زیادی به درستی آنها ندارید. در صورت امکان در همان بررسی نخست گزینه های به وضوح غلط را نیز خط بزنید و بهترین گزینه را برای پاسخ دهی یا جایگزینی پاسخ قبلی با علامتی مشخص کنید تا بتوانید هنگام بررسی دوم توجه و زمان خود را بهتر تقسیم نمایید.
  • برخی پرسشها در آزمون سراسری با هدف سنجش قضاوت شهودی شما طراحی میشوند. چنین پرسش هایی اغلب پاسخهایی بسیار طولانی دارند. داوطلب هوشیار از پاسخ دادن به آنها خودداری خواهد کرد. تنها زمانی بر این پرسش ها تمرکز کنید که تمامی پرسش های دیگر را جواب داده اید، مرور کرده اید و هم چنان زمان اضافی دارید. بدیهی است که تشخیص چنین پرسش هایی مبتنی بر دانش کافی در زمینه ی راه حل آن ها خواهد بود و تسلط قابل توجهی را در موضوع مورد بحث میطلبد.
  • توجه به زمانبندی دروس در جلسه ی آزمون امری ضروری است. زیرا برای به دست آوردن بهترین درصد میبایست دست کم یک بار تمامی پرسش ها را قبل از اتمام زمان تعیین شده بررسی کرده باشید تا پرسش های آسانتر را از دست ندهید. هم چنین توصیه می شود از زمان درسی خاص به سود درسی دیگر کم نکنید. با این وجود نباید توجه به زمان از حد بگذرد و شکل نگاه کردن پی در پی به ساعت را پیدا کند. این رویه یکی از اصلیترین علل اضطراب دانش آموزان در جلسه ی آزمون است. بنابراین کافی است هر چند دقیقه یک بار تخمینی سریع از زمان باقیمانده برای هر درس و تعداد پرسش های پیش رو داشته باشید.
  • در صورت روبرویی با شرایط نامساعد محیطی (برای مثال سروصدا یا صندلی نامناسب) به هیچ وجه دچار اضطراب نشوید. چرا که حتی در صورت ناتوانی در بهبود شرایط از طریق صحبت با مسئولین فرایند «خوگیری» به یاری شما خواهد آمد و با گذر زمان کوتاهی از جلسه ی آزمون به احتمال زیاد محرک مزاحم را به کلی فراموش خواهید کرد.
  • اگر حساسیت زیادی به صداهای محیطی دارید، می توانید از «قالب های انسدادی» استفاده کنید. این قالبها که در حیطه ی تخصصی همکاران شنوایی سنج قرار میگیرند و لازم است مخصوص هر فرد تهیه شوند، میتوانند با قرار گرفتن در گوش تا حد زیادی تأثیر صداهای محیطی را کاهش دهند.

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)