تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۷

در خواندن درسهای حفظی برای کنکور باید دو نکته دقت شود.

canstockphoto12246678

در درسهای حفظی مانند معارف باید هم کلیت و مفهوم و مقصود درسها و مباحثها را یاد بگیرید و هم جملات و پاراگرافهای مهم را حفظ کنید. اگر هر کدام از این دو کار را انجام ندهید عملا بخشی از نیازهای روز آزمون را یاد نگرفته اید. اولا بعضی از سوالات تحلیلی است و باید مفهوم و مقصود درسها را بلد باشید در کنار این واژه ها و جمله‌های مهم هم در پاسخگویی به سوالات تاثیر دارد پس باید جمله ها و  واژه ها و نقل قولهای مهم را هم بلد باشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)