تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

اید این توانایی را داشته باشید که افکاری که به ذهنتان می‌آید را مدیریت کنید و افکار بی‌ربط، اشتباه و بی‌نتیجه را از خود دور کنید.

nvs o,hknk ahn

اگر در موقع درس خواندن افکار منفی را به خود راه دهید، درس خواندن شما به هم می‌ریزد و احساس ضعف و ناتوانی به شما رخنه می‌کند. باید این توانایی را داشته باشید که افکاری که به ذهنتان می‌آید را مدیریت کنید و افکار بی‌ربط، اشتباه و بی‌نتیجه را از خود دور کنید. نگذارید افکار منفی به ذهنتان رخنه کند و شما را از فعالیت ناامید و خسته کند. هنگامی که این افکار به ذهنتان رسید به خود افکار مثبت را تلقین کنید تا این افکار از بین رفته و با افکار مثبت جایگزین شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)