تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶

از جمله کارهایی که باعث می‌شود تمرکز هنگام مطالعه کم شود، این است که همزمان به چند موضوع متفاوت فکر کنید.

canstockphoto12246678

وقتی که درس می‌خوانید باید بتوانید روی مطالب و مباحث در حال مطالعه تمرکز کنید از جمله کارهایی که باعث می‌شود تمرکز هنگام مطالعه کم شود، این است که همزمان به چند موضوع متفاوت فکر کنید. باید روی یک مبحث یا موضوع متمرکز شوید و روی آن فکر و مطالعه کنید. این را هم در نظر بگیرید که مباحث دیگری مرتبط با آن هستند که اگر در زمان مطالعه نیاز به برقراری ارتباط بین این موضوعات است باید روی آنها فکر کنید وگرنه به دیگر موضوعات فکر نکنید و به آنها نپردازید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)