تاریخ انتشار: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

دقت و تمرکز در مطالعه به مانند هر کار دیگری رمز موفقیت و بازدهی در مطالعه است.

اصول-مطالعه

دقت و تمرکز در مطالعه به مانند هر کار دیگری رمز موفقیت و بازدهی در مطالعه است. باید با دقت کامل مطالعه کنید تا همه نکات را فهمیده و مطلب در ذهن شما بنشیند. اگر دقت مطالعه را فدای سرعت و تمام کردن در ساعت مقرر کنید یا به دلیل نداشتن حوصله با دقت مطالعه نکنید یادگیری شما مختل شده و تقریبا بی‌فایده می‌شود. حتی اگر در شروع مطالعه دقت کافی نداشته باشید با تمرکز کردن کم کم دقت شما بیشتر می‌شود و  مطالعه درست انجام می‌دهید. پس به هیچ دلیلی از دقت و تمرکز خود در مطالعه نزنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)