تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کسی نیست که این مطلب را نشنیده باشد که پیش‌فرض‌های ذهنی ما روی ما بسیاری تاثیر گذار هستند.

۱۵-۲

کسی نیست که این مطلب را نشنیده باشد که پیش‌فرض‌های ذهنی ما روی ما بسیاری تاثیر گذار هستند. به همین دلیل باید پیش‌فرض‌های ذهنی ما مثبت و امیدبخش باشند. باید در شروع هر روز چند کار روحیه بخش انجام دهید و به خودتان امیدواری و روحیه بدهید. تاثیر این کار در بلند مدت بسیار زیاد است و باعث تغییر روحیه شما می‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)