تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

کسی نیست که این مطلب را نشنیده باشد که پیش‌فرض‌های ذهنی ما روی ما بسیاری تاثیر گذار هستند.

۶۶۵۳۳۳۲۰۳۱۵۱۲۳۰۱۷۷۸۱

کسی نیست که این مطلب را نشنیده باشد که پیش‌فرض‌های ذهنی ما روی ما بسیاری تاثیر گذار هستند. به همین دلیل باید پیش‌فرض‌های ذهنی ما مثبت و امیدبخش باشند. باید در شروع هر روز چند کار روحیه بخش انجام دهید و به خودتان امیدواری و روحیه بدهید. تاثیر این کار در بلند مدت بسیار زیاد است و باعث تغییر روحیه شما می‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)