تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

ممکن است به تناسب شرایط و ذهنیتی که دارید، روشهایی برای پاسخگویی در آزمونها به ذهنتان برسد …

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201-200x134

ممکن است  به تناسب شرایط و ذهنیتی که دارید، روشهایی برای پاسخگویی در آزمونها به ذهنتان برسد یا از دیگران بشنوید و قابل اجرا تشخیص دهید. بهتر است این روشها را در کنکورهای آزمایشی امتحان کنید و با هم مقایسه کنید تا در روز کنکور بهترین روش را پیدا کرده باشید. اگر در کنکورهای آزمایشی، برنامه خاصی را پیاده می‌کنید که برای شما میزان پاسخگویی مهم است و با آن شرایطتان را می‌سنجید از خودتان آزمون بگیرید و در آن آزمونها امتحان کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)