تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

ممکن است به تناسب شرایط و ذهنیتی که دارید، روشهایی برای پاسخگویی در آزمونها به ذهنتان برسد …

۶-put-yourself-to-the-test

ممکن است  به تناسب شرایط و ذهنیتی که دارید، روشهایی برای پاسخگویی در آزمونها به ذهنتان برسد یا از دیگران بشنوید و قابل اجرا تشخیص دهید. بهتر است این روشها را در کنکورهای آزمایشی امتحان کنید و با هم مقایسه کنید تا در روز کنکور بهترین روش را پیدا کرده باشید. اگر در کنکورهای آزمایشی، برنامه خاصی را پیاده می‌کنید که برای شما میزان پاسخگویی مهم است و با آن شرایطتان را می‌سنجید از خودتان آزمون بگیرید و در آن آزمونها امتحان کنید.ب

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)