تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷

یکی از روشهای به خاطر سپاری کلمات مهم و نکات ویژه درسها شبیه سازی و رمزسازی آن کلمات است.

۱-۱۴-۲۰۰x113

یکی از روشهای یادگیری کلمات و فرمولهای مهم اینست که برای آنها رمز شخصی یا یادآور شخصی بسازیم. مثلا کلمه را به چیزی تشبیه کنیم و آن تشبیه باعث به یادآوردن فرمول می‌شود. اگرچه این روش کلی است اما هر کس روش رمزسازی و یادآور سازی خود را دارد. استفاده از این روش مخصوصا در حفظ کلمات، جمله‌ها و فرمولهای شبیه به هم، کارایی خوبی دارد. اما به مانند همه روشهای مشابه زیاده روی و تاکید بیش از حد در این کار نیز تاثیر منفی دارد. این کار برای بعضی دروس کارایی دارد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)