تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

هر درس و هر موضوع روش یادگیری خود را دارد و به همین دلیل روش درس خواندن باید متناسب با روش یادگیری تعیین شود.

۰-۶۴-۱۰۲۴x683

هر درس و هر موضوع روش یادگیری خود را دارد و به همین دلیل روش درس خواندن باید متناسب با روش یادگیری تعیین شود. مسلماً روش خواندن ریاضی و معارف با هم فرق می‌کند. پس باید برای هر درس فضا و روش درس خواندن را متناسب با درس و موضوع درسی تنظیم کنید تا به بهترین شکل آن را یاد بگیرید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)