تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷

فیزیک از درسهای تحلیلی است که درک درست قواعد و قوانین آن نقش پایه در یادگیری دارد.

physics

فیزیک از درسهای تحلیلی است که درک درست قواعد و قوانین آن نقش پایه در یادگیری دارد. در مطالعه فیزیک ابتدا سعی کنید جدای از فرمولها، قانون یا مفهوم گفته شده را بفهمید. پس از آن به یادگیری فرمولها بپردازید. در فیزیک نیز مانند ریاضی حل مسئله و تمرین نقش مهمی در یادگیری دارد و باید به مقدار زیادی سوال و مسئله حل کنید. بنابراین پس از یادگیری فرمولها سوالهای مختلفی را که در مربوط به آن مبحث حل کنید تا با انواع سوالات آن آشنا شوید. سپس اقدام به تست زدن کنید و تستهای مختلف را حل کنید. این مراحل وقت‌گیر است اما در دروس تحلیلی باید برای یادگیری وقت بگذارید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)