تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸

روش صحیح مطالعه ی درس «ریاضیات پایه»

دروس پایه ی ریاضی سهم بسزایی در درک و یادگیری دروس ریاضی سال چهارم دارند. در سال دوم جهش بزرگی در محتوای کتاب ریاضی ایجاد می شود. دانش آموزانی که علاقمند به یادگیری کامل مباحث می باشند باید مثال های کتاب، تمرین در کلاس ها و حتی فعالیت های کتاب را قبل از تمارین و مسائل پایان هر فصل حل کنند. مطالعه متن کتاب درسی شما را با ادبیات کتاب آشنا می کند.

به عبارتی فرهنگ لغات ریاضی را یاد بگیرید. فراموش نکنید قبل از شروع هر مبحث (فصل) پیش نیاز آن مبحث (فصل) را شناسایی کرده و اشکالات خود را در پیش نیازها برطرف کنید. در غیر اینصورت در یادگیری آن فصل دچار اشکال می شوید. حل تمرین و مرور تمرین هایی که در آن ها دارای اشکال بوده اید به تسلط شما کمک می کند. حتما زمانی از ساعات مطالعه ی هفتگی را به دوره و مرور اختصاص دهید.

حداقل ساعت مطالعه ی هفتگی دروس ریاضی در سال دوم دبیرستان باید ۸ تا ۱۰ ساعت و در سال سوم دبیرستان حدود ۱۲ تا ۱۴ ساعت باشد. بدیهی است تمارین کتاب و تمارینی که دبیر محترم در کلاس مشخص می کند بخشی از این زمان را به خود اخ۰تصاص می دهد، لذا بخشی از زمان باقی مانده را باید به تمرین و تکرار مباحث دارای اشکال و بخش دیگر را به حل تمارین سخت تر از مباحثی که بر آن ها تسلط دارید و حتی حل تست از آن مباحث بگذارید. حل کردن حداقل ۶۰ تست در طول هفته علاوه بر اینکه شما را با روش های تست زدن آشنا می کند، بر درک عمیق تر شما از مطالبی که فرا گرفته اید می افزاید.

یادگیری بهتر ریاضی فقط به خواندن و گوش کردن معطوف نیست، بلکه نوشتن و حل تمرین شاه کلید موفقیت شما در مطالعه ی این درس می باشد.

هم اینک به توضیح و روشمندی مطالعه ی بهتر هر یک از مباحث پرداخته می شود. در سال دوم با دنباله های حسابی و هندسی سر و کار دارید. مفهوم تابع را یاد می گیرید و تعیین علامت و توابع خاص را بررسی می کنید. یکی از مهم ترین مباحثی که در سال دوم می بینید و در سال های دیگر از آن استفاده می کنید، مبحث تابع نمایی و لگاریتم است. تسلط بر قوانین لگاریتم وابسته به تمرین و تکرار زیاد می باشد. از دیگر مباحث مهم و پرکاربرد در سال های بعد مثلثات و کاربردهای آن می باشد. در این قسمت با رسم نمودارهای مثلثاتی نیز آشنا می شوید. اتحادهای مثلثاتی را که در این کتاب یاد می گیرید را با تمرین و تکرار به خاطر بسپارید و مستقیما به حفظ فرمول ها نپردازید!

آشنایی با مبحث ماتریس و دترمینان به صورت ابتدایی در این کتاب شکل می گیرد و مبحث پایانی کتاب ریاضی ۲ آنالیز ترکیبی می باشد. برای کلیه ی مفاهیم و نکات این فصل اهمیت ویژه ای قایل شوید و به خوبی مسائل این فصضل را تجزیه و تحلیل کنید. کاربردهای فراوان آنالیز را در سال های بعد می بینید.

در سال سوم با مباحثی چون محاسبات جبری، تابع، حدود پیوستگی، مشتق، احتمال، استدلال های ریاضی و … سرو کار دارید. یادگیری مفهومی حد و پیوستگی از اهم واجبات است. حتما مثال ها و تمارین کتاب را با وسواس زیاد بررسی و حل کنید تا به یادگیری مفهومی شما کمک کند. همچنین یادگیری قوانین مشتق به همراه تعاریف ریاضی آن نه تنها برای ساتل سوم بلکه برای سال بعد نیز بسیار مفید است. تمارین زیادی از قوانین مشتق حل کنید. حل ترکیبی قوانین مشتق بر مهارت شما می افزاید. به عنوان مثال با ترکیب یک تابع گویا و مثلثاتی و رادیکالی و سپس مشتق گیری از آن گام های مکوثری در یادگیری قوانین مشتق برداشته اید.

در پایان یادآور می شود که روش مطالعه ی درس ریاضی را می توان به سه بخش کلی یادگیری، تمرین، دوره و مرور تقسیم بندی نمود. بعد از هر مرحله ی یادگیری، تمرین مطالب به تثبیت آن ها کمک می کند و دوره و مرور باعث تسلط شما بر مفاهیم یادگرفته شده خواهد بود.

 

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)