تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷

برای مطالعه ی درس دین و زندگی به منظور آمادگی در آزمون سراسری و رسیدن به بهترین سطح، داشتن دیدگاهی صحیح درباره ی این درس بسیار اهمیت دارد.

روش مطالعه ی دین و زندگی

برای مطالعه ی درس دین و زندگی به منظور آمادگی در آزمون سراسری و رسیدن به بهترین سطح، داشتن دیدگاهی صحیح درباره ی این درس بسیار اهمیت دارد. محتوایی با حجم بالا در قالب ۴۲ درس در سه کتاب و با وجود آیات فراوانی که قسمت اصلی پرسش ها را تشکیل می دهند، دارای جایگاهی خاص و تأثیر گذار است. بنابراین در ایجاد دیدگاه صحیح در خودتان باید به این نکته توجه کنید که این حجم را در زمان محدود نمی توان سر و سامان داد، به طور مثال برخی داوطلبان به غلط پیگیری مطالعه ی دقیق خود را به بهمن و اسفند و گاهی هم به پس از تعطیلات فروردین موکول مینمایند. توصیه می کنم در اولین گام برای خود برنامه ای در نظر بگیرید که مطابق آن مباحث سه کتاب دین و زندگی را در طول سال مورد مطالعه و بررسی قرار دهید، همراهی با برنامه ی آزمون های آزمایشی و مطالعه ی دروس در قالب این برنامه شاید بهترین راهکارهای اجرایی باشد.

آیات از مهم ترین مباحث کتاب درسی هستند که به صورت میانگین ۱۴ یا ۱۵ پرسش در هر گروه آزمایشی را به خود اختصاص می دهند. برای مطالعه ی آیات به چند نکته توجه نمایید:

آیات

  • تسلط دقیق و کامل بر متن آیه و ترجمه آن

باید بتوانید تمام آیات کتاب را به راحتی ترجمه کنید و حتی موضوع یا متن آیه را برای خود تعریف نمایید.

  • درک و دریافت موضوع اصلی

در دروسی که تشکیل شده از تیترهای گوناگون است، هر تیتر می تواند موضوع اصلی آیه ای باشد. برای برخی دروس موضوع و مفهوم کلی درس، موضوع اصلی آیه است. مثلاً در درس ۱ پایه ی دوم، موضوع درس پیرامون «هدفمندانه و حکیمانه بودن آفرینش» است، وقتی به آیات این درس دقت می کنیم هر آیه ای با ادبیات و نکات خاصی این هدفمندی را بیان می نماید، در آیه ی تقدیر، حکیمانه بودن آن را بیان می کند و در آیه ی دیگر عبث نبودن خلقت را یادآور می شود.

  • منطبق کردن نکات آیه بر متن آن.

ابتدا نکات بیان شده از سوی اساتید و یا نکات نوشته شده در کتاب های کمک آموزشی را بخوانید و سپس هر نکته را بر متن آیه ی مرتبط با آن منطبق نمایید تا بدانید کدام قسمت آیه چه نکته ای را بیان می کند.

  • انطباق جملات کتاب با آیه

مطالعه ی کتاب درسی و ارتباط برقرار کردن میان جملات درس با آیات و درک مفاهیم مشترک از اهمیت خاصی برخوردار است. البته در بخش هایی که تیتر خاصی وجود دارد، انجام این کار بسیار راحت تر است.

متن درس

در مطالعه متن درس به چند نکته باید توجه کرد. نخست در بخش هایی که تیتر و تقسیم بندی وجود دارد، ارتباط نکات زیر تیتر با یکدیگر یا حتی به صورت مستقیم یا موضوع یا همان تیتر بسیار مهم است. مثلاً باید بدانید این که اگر انسان به درون خود مراجعه کند، خدا را در کنار خود می یابد؛ به کدام یک از ودایع الهی مرتبط است؟ یا این که همین موضوع و جمله با کدام آیه هم مفهوم است. نکته ی دیگری که در مسیر مطالعه ی متن درس باید مدنظر قرار دهید آن است که هر بند (پاراگراف) را به صورت لایه لایه تقسیم و مطالعه کنید و در انتها نکات آن بند را در ذهن خود مرور نمایید. از بهترین شیوه ها در مطالعه ی متن دروس دین و زندگی تعریف کردن هر قسمت برای خود یا طرح پرسش های جزیی از خود درباره ی آن موضوع است. برای یک خط یا قسمتی که مطالعه نموده اید در ذهن تان طرح پرسش کنید حتی آن پرسش را بنویسید آن گاه محتوا را تجسم نمایید و تعریف کنید.

«انسان ها هر قدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی خود نسبت به خداوند را بهتر درک می کند و بندگی و عبودیت شان در پیشگاه خداوند قوی تر و بیش تر می شود.»

در این عبارت جمله ی ۱ علت جمله ی ۲ و جمله ی ۳ است. به این ترتیب، پرسش شما، این گونه خواهد بود؛ چه عاملی بندگی و عبودیت انسان در پیشگاه خداوند را قوی تر می کند؟ طبیعتاًً پاسخ، جملات ۱ و ۲ هستند.

سعی کنید مدتی پس از مطالعه تست بزنید، ۲۴ ساعت پس از مطالعه، تست زنی بسیار مفید است. البته از زدن مقدار کمی تست در زمان مطالعه غفلت نکنید. بسیاری از مطالبی را که فراموش نموده اید با تست و مطالعه مجدداً با یادآوری می نمایید. در درس دین و زندگی، مطالعه خیلی مهم تر از تست زنی است.

تذکر جدی

  • آیات را به هیچ وجه براساس معنی لغت حفظ نکنید.

محور تمامی فعالیت های تان کتاب باشد.

 

«گ.۲»

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)