تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

با توجه به آزمونهای آزمایشی و آزمونهایی که از خود گرفته‌اید، اکنون شناخت درستی از نقاط ضعف و قدرت خود دارید.

rew

با توجه به آزمونهای آزمایشی و آزمونهایی که از خود گرفته‌اید، اکنون شناخت درستی از نقاط ضعف و قدرت خود دارید. در برنامه ریزی روزانه وقت خاصی را به تقویت نقاط ضعف اختصاص دهید و آن مباحث را بیشتر کار کنید مثلا شما باید در این روزها ساعتهای مطالعه خود را به ۱۲ تا ۱۴ ساعت در روز (بجز روزهای مدرسه) برسانید از این زمان ۳ تا ۴ ساعت را به نقاط ضعف اختصاص دهید و بقیه را به ادامه برنامه درسی.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)