تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

زبان کنکور شامل ۴ سوال گرامر ، ۸ سوال لغت ، یک کلوز تست ۵تایی و دو متن ۴سوالی هست.

انگلیسی (۵)

زبان کنکور شامل ۴ سوال گرامر ، ۸ سوال لغت ، یک کلوزتست ۵تایی و دو متن ۴سوالی هست.

برای گرامر منبع خوب بسیار مهم است و اگر دارای منبع خوبی باشید می‌توانید به آن پاسخ دهید

برای سوال لغت معمولا ۷ سوال در سطح کتاب و یک سوال فراتر از سطح کتاب است پس باید به کلیه لغات کتاب مسلط باشید و اگر سطح توانایی زبان انگلیسی شما فراتر از کتاب باشد می‌توانید به سوال هشتم جواب دهید. اولویت شما باید تمرین و تکرار لغات کتاب باشد چون پاسخگویی به آن سوال آخر به شانس هم بستگی دارد. با تمرین و تکرار خوب از این بخش هم نتیجه دلخواه را می‌گیرید.

معمولا کلوز تست سخت ترین سوالات زبان هستند و برای پاسخگویی باید تمرین و تکرار زیادی داشته باشید. در مورد متنها هم همین روش جواب می‌دهد اما می‌توان گفت که سوالات آن راحت تر از کلوز تست است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)