تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

زیست شناسی مصنوعی حوزه ای نوپاست که پیشرفت آن نیازمند شتاب در تحقیقات است و مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، فعالیت ها در این حوزه را با انجام مطالعه ای جامع آغاز کرده است.

n83314399-73027665

به گزارش گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از حوزه های جدید تحقیقات بیولوژیکی زیست شناسی مصنوعی است که از حوزه های همگرا محسوب می شود. این حوزه، تلفیقی از رشته های مختلف و متنوع همچون زیست شناسی، شیمی و فیزیک است. محققان این حوزه ها گرد هم می آیند تا در تعامل و تبادل با یکدیگر زمینه پیشرفت این حوزه را فراهم کنند.
با توجه به نوپا بودن این حوزه، مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه ورود داشته و اقداماتی برای ارتقاء آن انجام داده است که می توان به انجام مطالعه جامع در مورد این فناوری اشاره کرد. این مرکز، وضعیت این حوزه را در دنیا مورد بررسی قرار داده است تا با برنامه و نقشه ای مشخص، اقدامات لازم را در ایران انجام دهیم.
به گفته علی محمد سلطانی رئیس مرکز فناوری راهبردی همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نتایج این تحقیقات برای تعیین نقشه راه حوزه زیست شناسی مصنوعی کاربرد دارد، البته در تعامل و همکاری با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد ترسیم نقشه راه این حوزه را داریم تا در سال جاری شاهد ارتقاء فعالیت ها در این زمینه باشیم.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)