تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

اگر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟ ۴ (۴            ۳ (۳         ۲ (۲         ۱ (۱

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%b9%d8%af%d8%af-4108

اگر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟

۴ (۴            ۳ (۳         ۲ (۲         ۱ (۱

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)