تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸

تنظیم نشدن ساعت بدن باعث می‌شود خواب آلود یا خسته به جلسه کنکور برسید و بازدهی لازم را نداشته باشید.

اگر از دانش‌آموزانی هستید که شب‌ها تا دیروقت بیدارند و درس می‌خوانند و صبح دیر پا می‌شوند باید در این چند روز ساعت بدنی خود را برای کنکور تنظیم کنید. به این صورت که سعی کنید ساعت ۱۱ تا ۱۲ شب بخوابید. برای اینکار باید صبح کمی زودتر بیدار شوید و خواب عصر را حذف کنید تا شب زودتر خوابتان بیاید. یکی دو روز تغییر زمان شما را به ساعت بدنی لازم برای کنکور می‌رساند. تنظیم نشدن ساعت بدن باعث می‌شود خواب آلود یا خسته به جلسه کنکور برسید و بازدهی لازم را نداشته باشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)