تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
سال نکو ...! بهار زیبا ...!

سال نکو …!

بهار زیبا …!

حتما از دوستان تان که یک یا چند سال از شما بزرگ ترند و آزمون سراسری را پشت سر گذاشته اند، شنیده اید که مهم ترین دوره ی خواندن برای آزمون سراسری، بعد از عید است. حرف دوستان تان درست. شاید با کمی اغراق بشود گفت که تمام زمانی که شما پیش از این درس خوانده اید، صرفاً تمرینی بوده است برای این که بتوانید ۹۰ روز بعد از نوروز را مرد و مردانه پای درس باشید و تکان نخورید!

حرف گزافی نخواهد بود اگر بگوییم یک هفته در بهار، معادل چند هفته ی قبل از آن ارزش دارد. خیلی از داوطلبانی که قبل از نوروز با قدرت به پیش می رفتند و در آزمون های آزمایشی رتبه های خوبی می آوردند، می کشند و بعد می بینند که با سرعت دارند از دوره ی اوج شان فاصله می گیرند.

باید بدانیم که آزمون سراسری هم مثل ورزش است. ورزشکارهایی که می خواهند رکورد جهانی را بزنند، خودشان را آماده می کنند و گرم می کنند تا فقط چند دقیقه در یک دوره ی اوج قرار بگیرند. اگر آن ها قبل یا بعد از این دوره ی اوج بخواهند رکورد را بشکنند، به احتمال زیاد شکست می خورند. آزمون سراسری هم همین طور است، با این فرق که دوره ی اوج داوطلب در آن دیگر چند دقیقه نیست بلکه بازه ای حدوداً یک هفته ای دارد. اگر از رتبه های اول آزمون سراسری در نیمه های مرداد دوباره امتحان بگیرید، مطمئنا نتیجه ی اول را کسب نمی کنند. مسیر رسیدن به نقطه ی اوج برای آزمون سراسری، شامل مقدمات (خوب درس خواندن در سال های دوم و سوم دبیرستان)، دور خیز (تابستان تا قبل از عید) و آمادگی برای پرش (فصل بهار) است. نکته ی مهم این است که اگر دور خیز خوبی داشته باشید، اگر چه ممکن است رکورد شکن نشوید ولی از گردونه ی رقابت دست خالی خارج نخواهید شد. می توانید تا حد خوبی از فراغت فصل بهار برای جبران کمبودهایتان استفاده کنید و خودتان را به حد مطلوب برسانید.

دوره های مطالعاتی بهار

دوره ی اول: تعطیلات فروردین      مطالعه ی پایه ی سوم)

دوره ی دوم: هفته ی سوم فروردین تا آخر هفته ی سوم اردیبهشت                     پایه های دوم و رفع نقاط ضعف در نیمسال اول پایه ی چهارم دبیرستان)

دوره ی سوم: امتحانات نیمسال دوم   فقط درس های نیم سال دوم

دوره ی چهارم: هفته ی دوم خرداد تا هفته ی اول تیر دوره ی کلی و برگزاری امتحانات جامع

۱ـ تعطیلات فروردین: در این دوره می بایست دروس پایه ی سوم دبیرستان را می خواندید یا در مدرسه به شما درس می دادند. این درس ها را مرور کنید و نقاط ضعف خود را مرتفع نمایید.

۲ـ هفته ی سوم فروردین نا پایان هفته ی سوم اردیبهشت: در این دوره ی تقریباً ۳۰ روزه اکثر داوطلبان به مدرسه نمی روند و وقت بیش تری برای مطالعه دارند.

بنابراین توصیه می شود حتما نکته های زیر را رعایت کنید:

الف) بعد از ظهر روزهایی که به مدرسه می روید، حتما درس های نیم سال دوم را که دبیران تدریس می کنند، به صورت کامل بخوانید و تست بزنید.

ب) در روزهایی که به مدرسه نمی روید حتما برنامه ای برای درس های پایه ی باقی مانده یعنی درس هایی که قبلا نخوانده اید تنظیم نمایید و آن ها را به طور کامل بخوانید و تست بزنید.

تذکر مهم: اگر کارهایی را که باید در عید انجام می دادید انجام نداده اید، باید بعضی از مبحث های پایه ی دوم و سوم را که با آن راحت تر هستید انتخاب کنید تا در این فرصت یک ماهه بتوانید با آرامش و تمرکز بیش تری آن ها را مطالعه، نکته برداری و تمرین کنید.

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)