تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

سبک یادگیری شما چیست؟

یادگیری به معنای تغییری کم و بیش دائمی است که موجب تغییر رفتار فرد می شود و در اثر تجربه حاصل می شود.

سبک یادگیری در واقع روشی است که هر یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روش های دیگر ترجیح می دهد. سبک های یادگیری به اینکه یادگیرنده چگونه یاد می گیرد، اشاره دارند نه اینکه به چه خوبی از عهده یادگیری برمی آیند. سبک یادگیری در سه حیطه خود را نشان می دهد:

شناختی: یعنی روش هایی که شخص مطالب را درک می کند، به خاطر می سپارد و درباره آن می اندیشد و آن ها را حل می کند.

عاطفی: که دربرگیرنده ویژگی های شخصیتی و هیجانی یادگیرنده، مانند پشتکار، علاقه به تنها کار کردن یا با دیگران کار کردن و … است.

فیزیولوژیک: تمایلات زیست شناختی یادگیرنده را نمایان می سازد؛ در واقع محیط فیزیکی موثر در یادگیری او را تعیین می کند، مانند ترجیح مطالعه نمودن در شب یا روز…

با شناسایی سبک یادگیری خود می توانیم نکات مثبت در یادگیری موثر را حفظ و تقویت نموده و نکات منفی را آگاهانه از روش های مطالعه خود حذف کنیم.

انواع سبک های یادگیری

اگر سبک یادگیری شما دیداری باشد: شما برای مرتب کردن اطلاعات در ذهن خود و یادگیری مطالب بیش از هرچیز تصاویر، عکس ها، رنگ ها و نقشه ها را ترجیح می دهید. به عبارت ساده تر هر مطلبی که قابلیت تصویر سازی در ذهن شما داشته باشد به خوبی در حافظه تان باقی می ماند.

اگر سبک یادگیری شما شنیداری باشد: از نواهای خوش و صدای موزون و دارای آهنگ خوشتان می آید. درک خوبی از وزن، زیر و بم صداها و ریتم و آهنگ دارید. معمولا با خودتان شعری را زمزمه می کنید.

اگر سبک یادگیری شما گفتاری باشد: شما برای یادگیری، بیش از هر چیز از نوشتن و حرف زدن استفاده می کنید. یعنی اگر درس را برای دوست خود توضیح دهید، خودتان نیز بهتر یاد می گیرید. دروس حفظی بهترین دروس برای شماست همچنین خلاصه برداری و نکته نویسی از رازهای موفقیت شما در یادگیری خوب مطالب است.

اگر سبک یادگیری شما بدنی ـ حرکتی باشد: به کارهای عملی بیش تر علاقه دارید، هر درسی که فعالیت عملی داشته باشد برای شما بسیار جذاب است به عبارت دیگر بخشی از حافظه شما در دستانتان است! مثلا دوست دارید با باغچه و گل ها مشغول شوید یا با چوب و مواد دیگر کار کنید. مدلی بسازید یا با پازل سرگرم شوید.

 اگر سبک یادگیری شما منطقی باشد: فکر  شما بیش تر از هر چیزی به استدلال های منطقی و ریاضی گرایش دارد. شما با اعداد خوب کار می کنید و می توانید محاسبات پیچیده را بهتر از دیگران انجام دهید.

اگر سبک یادگیری شما اجتماعی باشد: فردی معاشرتی هستید و با اطرافیان خود ارتباطات خوبی دارید. منظور مردم را خوب متوجه می شوید و به خلق و خوی آن ها توجه دارید. مطالبی که در قالب روابطتان جای می گیرد برای شما جالب توجه است. دروسی مانند علوم اجتماعی و روانشناسی و…

اگر سبک یادگیری شما فردی باشد، شما خیلی خوب می توانید فکرتان را روی چیزی متمرکز کنید. به احساسات خودتان خیلی توجه دارید و فردی مستقل هستید. در واقع می توانید با برنامه ریزی از یادگیری هر درسی بر بیایید چرا که مطابق با سرعت و مقدار تلاشی که برای یادگیری نیاز دارید، برای مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنید.

توصیه هایی برای یادگیری موثر مبتنی بر سبک یادگیری تان:

هدفمند درس بخوانید: هدف های شما همان موقعیت هایی هستند که آن ها را دوست دارید و برای رسیدن به آن ها تلاش می کنید یعنی همان چیزی که آن قدر برایتان اهمیت دارد، که برای دستیابی به آن ها، زمان و تلاش و پول صرف می کنید. برای تعیین هدف می توانید قبل از هر مطالعه ای از خود سوال کنیم برای چه مطالعه می کنم؟

انگیزه داشته باشید: انگیزه به معنی جرقه زدن و تحریک احساس و رفتار است. انگیزش از نیروی قدرتمندی برخوردار است و می تواند شما را ترغیب یا متقاعد کند که برای هدفتان تلاش کنید.

درس ها را با روش های متنوع مطالعه کنید: با دانستن سبک مطالعه خود در میابید که این روش برای مطالعه همه دروس مناسب نیست، پس بهتر است از روش های دیگر هم در مطالعه خود بهره ببرید و سعی کنید در یادگیری مطالب انعطاف پذیر برخورد کنید. یعنی همان طور که با توضیح دادن دروس حفظی بهتر یاد گرفته می شود با حل تمرین انفرادی دروسی مانند ریاضی بهتر جواب می دهد.

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)