تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

نحوه سوال آمدن از هر مبحث درسی در کنکور را می‌توان در سوالات گذشته پیدا کرد.

xm0k_bbbb

نحوه سوال آمدن از هر مبحث درسی در کنکور را می‌توان در سوالات گذشته پیدا کرد. در مرور مطالب درسی می‌توانید این نکات را لحاظ کنید و به قسمتهایی که طراحان سوال روی آن تاکید دارند بیشتر توجه کنید. دلیل اینکه می‌گوییم در مرور چون شما باید یک بار مبحث را بخوانید و تستهای آن را حل کنید تا پی ببرید که چطور سوالات آن مبحث حل می‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)