تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶

داشتن کار نیمه‌تمام باعث می‌شود که بخشی از حواس شما پیش آن کار باشد و به تمام کردن آن کار معطوف شود.

study101

داشتن کار نیمه‌تمام باعث می‌شود که بخشی از حواس شما پیش آن کار باشد و به تمام کردن آن کار معطوف شود. و مسلم است که در نتیجه آن شما نمی‌توانید همه حواس خود را روی درس گذاشته و تمرکز کامل انجام دهید. این عدم تمرکز هم بازدهی مطالعه شما را پایین می‌آورد. یکی از روشهایی که باعث می‌شود که کار نیمه تمامی نداشته باشید این است که اگر کاری تا قبل از ساعت مطالعه تمام نمی‌شود در صورت امکان آنرا شروع نکنید. و اگر ناچار هستید که کاری را شروع کنید که تا ساعت مطالعه تمام نمی‌شود یا آن را تمام کنید و یا آن را در ساعت مطالعه فراموش کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)