تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

بهتر است در دو ماه باقی مانده اولویت شما حل کردن تستهای کنکورهای گذشته باشد

IMG11523725

بهتر است در دو ماه باقی مانده اولویت شما حل کردن تستهای کنکورهای گذشته باشد و پس از آن به تستهای تالیفی بپردازید. تجربه نشان داده سبک سوالات تغییر زیادی نسبت به سالهای قبل نمی‌کند و به همین دلیل با تسلط بر سوالات سالهای قبل بخش مهمی از تسلط برای کنکور را انجام می‌دهید. پس از تسلط بر سوالات کنکورهای قبل به سراغ تستهای تالیفی بروید و آنها را هم بخوانید تا دامنه تستهای حل شده شما بیشتر شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)