تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به شکل عدد را حدس بزنید …

سوال هوش

با توجه به شکل عددی که به جای علامت سوال باید نوشته شود حدس بزنید

 

سوال هوش

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب پاسخ قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)