تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۵

به شکل پایین نگاه کنید. به توجه به منطق موجود بین اعداد این شکل، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود.

تست-هوش-اعداد

به شکل پایین نگاه کنید. به توجه به منطق موجود بین اعداد این شکل، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود.

تست-هوش-اعداد

برچسب ها: برچسب‌ها,
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)