تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

درشکل زیر شش دایره شش قسمتی داریم که یک قسمت از یکی از آنها کم شده. این قسمت کم شده دارای چه عددی بوده است؟

تست هوش پیتزاها و اسلایس خورده شده-۰۲۵۵۱

تست هوش پیتزاها و اسلایس خورده شده-۰۲۵۵۱درشکل زیر شش دایره شش قسمتی داریم که یک قسمت از یکی از آنها کم شده. این قسمت کم شده دارای چه عددی بوده است؟

برچسب ها: برچسب‌ها,
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)