تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

زبان انگلیسی (۴)

The man is being ………………. The police station for further questioning

۱)Held at

۲) Tired of

۳)Used for

۴) Influenced

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

نگه داشتن (hold) صحیح است

معنی جمله: آن مرد برای سوالات بیشتر در اداره‌ی پلیس نگه داشته شده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)