تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

تست زیست شناسی کنکورهای گذشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زیست (۱۳)

در گیاهان هر حرکت …………………. نوعی حرکت ……………….. محسوب می‌شود.

۱) خودبه‌خودی – القایی

۲) تنجشی – خودبه‌خودی

۳) غیرالقایی – فعال

۴) پیچشی – غیر القایی

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

انواع حرکت براساس محرک مثل
غیرفعال میزان رطوبت باز شدنهاگدان
خودبخودی پیچش
فعال گرایشی
القایی تاکتیکی
تنجشی

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)