تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

تست شیمی کنکورهای گذشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

شیمی (۵)

در فرآیند هابر با افزایش دما، مقدار K، و سرعت واکنش به ترتیب از راست به چپ، دستخوش کدام تغییر می‌شوند و با خارج کردن مقداری آمونیاک، مقدار Q نسبت به مقدار K، چه می‌شود؟

۱) کاهش، افزایش، بیشتر

۲) افزایش، افزایش، کمتر

۳) کاهش، افزایش، کمتر

۴) افزایش، کاهش، بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

فرآیند هابر گرماده است. بنابراین با افزایش دما مقدار K کاهش می‌یابد، سرعت در هر دو جهت افزاشی می‌یابد و خارج کردن آمونیاک (NH3 ) باعث جابجایی در رفت شده و بدین ترتیب تا رسیدن به تعادل جدید، Q<K خواهد بود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)