تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

امسال شما در یکی از تلاشهای سخت خود در زندگی هستید و برای کنکور درس می‌خوانید. باید این تلاش سخت را بپذیرید و از آن استقبال کنید.

کنکور

امسال شما در یکی از تلاشهای سخت خود در زندگی هستید و برای کنکور درس می‌خوانید. باید این تلاش سخت را بپذیرید و از آن استقبال کنید. در عین حال باید بدانید که تلاش سخت دلیلی برای احساس ناراحتی، غم و اندوه، یا احساس سخت زندگی کردن نیست. از تلاش خود لذت ببرید و با روحیه شاد امسال را پشت سر بگذارید. برای اینکه روحیه شما شاد باشد باید قبول کنید که نهایت تلاش خود را بکنید و شرمنده خودتان نباشید. باید به دید مثبت به تلاش و کوشش‌تان و به شرایط محیطی اطرافتان نگاه کنید. این دید مثبت باعث بهبود روحیه و ایجاد روحیه شاد می‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)