تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قابل توجه دانش آموزان و اولیای محترم، دو شماره حسابی که در زیر آمده است تنها حساب قابل تایید موسسه می باشد:

شماره حساب دفتر مرکزی بنام حسین احمدی نزد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بانک ملت شماره حساب
۴۱۵۷۰۵۴۸۹۳
شماره کارت
۶۱۰۴۳۳۷۸۲۸۹۴۶۱۲۷

برچسب ها:
نظرات شما

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد