تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶

حتما شنیده‌اید که در کنکور نباید گزینه‌ها را شانسی انتخاب کرد. این حرف درست است اما همیشه باید بنا به شرایط تصمیم بگیرید. گاهی شما بین دو گزینه شک دارید. در این زمان احتمال اینکه گزینه انتخابی شما درست در بیاید ۵۰ درصد است نه ۲۵ درصد.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

حتما شنیده‌اید که در کنکور نباید گزینه‌ها را شانسی انتخاب کرد. این حرف درست است اما همیشه باید بنا به شرایط تصمیم بگیرید. گاهی شما بین دو گزینه شک دارید. در این زمان احتمال اینکه گزینه انتخابی شما درست در بیاید ۵۰ درصد است نه ۲۵ درصد. فرض کنید ۱۰ سوال با چنین حالتی دارید. اگر شانسی نزنید درصد شما از این ۱۰ تست صفر خواهد بود و اگر آنها را شانسی بزنید به طور متوسط ۵ سوال درست و ۵ سوال غلط در می‌آید. هر سوال غلط یک سوم جواب درست را حذف می‌کند پس در نهایت به اندازه سه سوال (به اضافه یک سوم) درصد شما افزایش می‌یابد. این هم در نظر داشته باشید که این احتمال متوسط است و قطعی نیست.  ممکن است بالاتر یا پایین تر در بیاید و یا حتی مجموعا بستگی به شانس شما منفی هم در بیاید. در این شرایط پیشنهاد ما این است که اگر از تعداد سوالات جواب داده راضی هستید از خیر این سوالات بگذرید اما اگر نیاز به شانس برای نتیجه دلخواه دارید آن را امتحان کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)