تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

عادت های درست مطالعاتی

ذاشتن عادت های درست مطالعاتی از جمله مهارت های اساسی و مهم برای هر دانش آموز در روند موفقیت در مراحل تحصیلی است. بنابراین هرگونه اهمال و بی توجهی در این زمینه، تبعات نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.

ابتدا باید بدانیم بکارگیری عادت های صحیح در مطالعه، چه مزایا و فوایدی برای یک دانش آموز خواهد داشت:

 • افزایش بازدهی مطالعاتی فرد یعنی در زمان کمتر، کاری بیش تر انجام دادن که خود به کسب نتیجه ی بهتر در آزمون ها ختم می شود.
 • افزایش اعتماد به نفس؛ چون در صورت یادگیری سریع تر یک مطلب علمی، فرد نسبت به گذشته، احساس خوشایندتری دارد.
 • احساس آرامش بیش تر به خاطر کسب نتایج بهتر که می تواند از اضطراب دانش آموز هم بکاهد.
 • واقع بین تر شدن دانش آموز، زیرا دیگر عدم کسب نتیجه مطلوب خود را فقط به خاطر ندانستن شیوه های صحیح مطالعه نمی داند و دلایل ناکامی خود را در جاهای دیگر هم خواهد جست.
 • صرف هزینه و زمان کمتر برای یادگیری بهتر مطلالب درسی زیرا در صورت عدم رعایت عادت های درست مطالعاتی و یاد نگرفتن به موقع مطالب درسی، مجبور به گرفتن دبیر خصوصی، رفتن به آموزشگاه، تهیه سی دی های آموزشی یا منابع کمک درسی بیش تری خواهید بود در صورتی که مشکل در جایی دیگر است.

حال به مهم ترین موارد از عادت های درست مطالعاتی اشاره می کنیم و سپس توضیحی کوتاه برای هر کدام ارائه می شود.

 • تا حد امکان از یک مکان ثابت برای مطالعه استفاده گردد زیرا موجب می شود تا نسبت به مکان شرطی شوید و به محض قرار گرفتن در چنین محیطی، فرد شروع به مطالعه نماید.
 • به طور قطع یک فضای مطالعاتی آرام و کم سر و صدا، می تواند تا حد زیادی از حواس پرتی در حین مطالعه بکاهد، پس بهتر است عادت کنید در چنین محیطی مشغول به مطالعه شوید چون گاه دیده می شود که دانش آموز دوست دارد در اتاق پذیرایی و جایی که سایر اعضای خانواده هستند، مطالعه کند که زیاد مفید نخواهد بود.
 • ثابت بودن مدت زمان مطالعاتی در طول هفته؛ داشتن نوسان زیاد در میزان مطالعه در طول هر هفته، موجب می شود که فرد نتواند برنامه های پیش بینی شده را به موقع اجرا نماید. یعنی حتی اگر ساعت مطالعاتی زیادی هم ندارید اشکالی ندارد ولی همین زمان اندک را هم ثابت نگه دارید.
 • سرعت عمل مناسبی را در انجام امور مطالعاتی خود در پیش بگیرید. زیرا کند بودن شما، بسیاری از فرصت ها را از شما خواهد گرفت. برای این کار کافی است از قبل برای هر زنگ مطالعه خود، بخش محدودی از مباحث را مشخص کرده و آن را در بازه زمانی تعیین شده اجرا نمایید.
 • منابع کمک درسی مورد مطالعه خود را زیاد تغییر ندهید چون چشم و ذهن شما به نحوه نگارش و بیان مطالب یک منبع خاص عادت کرده است لذا تغییر آنها بدون هیچ دلیل موجه، از بازدهی مطالعاتی شما در آینده خواهد کاست.
 • استفاده از یک برنامه زمان بندی از قبل تعیین شده که بسیار مفید خواهد بود یعنی حدود تمرین ها و ساعت مورد نیاز مباحث مورد مطالعه را براساس آزمون هایی که پیش رو دارید مشخص نمایید. با این کار تعادل مطالعه بین دروس مختلف رعایت شده و از افراط و تفریط جلوگیری خواهد شد.

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)