تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۴

انگيزه يعني داشتن دليل براي انجام كار. خوب همه مي دانيم برای انجام هر كاري به يك دليل نياز داريد. و دلیلی كه شما داريد از نگرش شما به زندگی ناشی می شود. بنابراین چشم انداز شما بايد به اندازه كافی بزرگ باشد. گاهی وقتها شنیدن چند جمله ی کوتاه میتونه خیلی لذت بخش و امیدوارکننده باشه.  عبارات […]

16bccba

انگيزه يعني داشتن دليل براي انجام كار. خوب همه مي دانيم برای انجام هر كاري به يك دليل نياز داريد. و دلیلی كه شما داريد از نگرش شما به زندگی ناشی می شود. بنابراین چشم انداز شما بايد به اندازه كافی بزرگ باشد. گاهی وقتها شنیدن چند جمله ی کوتاه میتونه خیلی لذت بخش و امیدوارکننده باشه. 

"YES you can" on chalkboard

عبارات كوتاه انگیزشی

 • به بردن و پیروزی فكر كن.
 • شما برای انجام كارهای كوچك بسیار باهوش هستید.
 • همیشه راه بهتری هست.
 • مردی كه هیچ اشتباهی نكرده است عملاً هیچ كاری نكرده است.
 • به خود اجازه اشتباه كردن بدهید.
 • بهترین افراد، افراد مثبت نگر هستند.
 • بدون رنج و زحمت سودی حاصل نمی شود.
 • هیچگاه بیش از آنچه در توان شماست قول ندهید.
 • سازماندهی كنید.
 • در عمل مانند انسان های نخستین باشید و در پیش بینی مانند یك استراتژیست.
 • تمام مشكلات كوچك تاكنون حل شده اند.
 • برای اینكه یك برنده باشید تمام چیزی كه لازم دارید همه آن چیزی است كه دارید.
 • موفقیت به معنای بردن جنگ است و نه بردن هر ستیز و نزاعی.
 • نقشه های تهور آمیز مانند مهره های شطرنج هستند. آنها حركت می كنند ممكن است از دست بروند و ممكن است آغازگر یك بازی برده باشند.
 • یك مرد بخاطر مغز و دستانش حقوق نمی گیرد، بلكه بخاطر استفاده ای كه از آنها می كند حقوق می گیرد.
 • 12 ساعت كار كنید ولی اهمیت ندهید كه این نیمه اول شبانه روز است یا نیمه دوم آنعبارات كوتاه انگیزشی

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)