تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۴

اولین کار اینه دانش آموز سطح بندی بشه بر اساس ادعای دانش آموز. دانش اموز اگه بخواد از صفر شروع کنه کتاب های سوم راهنماییو اول و دوم و سوم دبیرستان تهیه شود برنامه ریزی برای حفظ لغات های پایانی کل این تاب ها. هرروز نیم ساعت در ابتدا باید متن عربی ترجمه کنیم و […]

n00006177-b

اولین کار اینه دانش آموز سطح بندی بشه بر اساس ادعای دانش آموز.

دانش اموز اگه بخواد از صفر شروع کنه

کتاب های سوم راهنماییو اول و دوم و سوم دبیرستان تهیه شود

برنامه ریزی برای حفظ لغات های پایانی کل این تاب ها.

هرروز نیم ساعت در ابتدا باید متن عربی ترجمه کنیم و سعی کنیم این کار را هیچوقت از قلم نیندازیم

اولین مبحثی که داریم مبحث فعله. یک ترتیبی که میگم باید به همین ترتیب یاد گرفته بشه نه ترتیب کتاب

صیغه فعل اولین موضوع واسه یادگیریه هم به فارسی هم به عربی

حالا میریم روی نوع فعل: ماضی ،مضارع،امر در دو قسمت مثبت و منفی

بعد یادگیری شش نوع فعل میایم ترجمشونو یاد میگیریم.

بعد ترجمه فعل مرحله بعدی میشه گسترش فعل به ۱۲ ستون. به ترتیب:ماضی نقلی، مضارع التزامی، مستقبل، ماضی بعید، ماضی استمراری مثبت و منفی

بعد طی این مراحل روی هر فعل دست بذاریم باید نوع فعل و صیغه فعل با ترجمه را بلد باشیم و گرنه به عقب برگردیم و این قسمت را کامل انجام دهیم و به مرحله بعد برویم

و هر دفعه هر فعلی دیدیم این ۱۸ حالت رو با ترجمه براش بنویسیم و تا استاد این قسمت شیم

مرحله دوم:

فعل از دیدگاه اعراب و بنا(یادگیری معرب و مبنی)

برای این بحث درس های ۶ و ۷ عربی دوم رو میخونیم

مرحله سوم:

تشخیص ثلاثی مزید از ثلاثی مجرد

برای این کار باید بر درسهای ۲و ۳ عربی اول دبیرستان کاملا مسلط باشیم.

بعد یاد گرفتن این مبحث باید تمام فعل های کتاب دوم و سوم دبیرستان جدا کنیم

مرحله چهارم:

فعل از دیدگاه سلامت حروف( صحیح، معتل ، اعلال)

درس های ۱ و۲ عربی سوم را برای این مبحث باید یاد بگیریم

مرحله پنجم:

فعل از دیدگاه انجام دهنده آن

معلوم و مجهول

برای این مبحث درس ۸ عربی دوم باید گرفته شود

از ترجمه فعل مجهول غافل نشیم

مبحث تجزیه فعل تمام شد

ترکیب فعل:

در ترکیب فعل با توجه به فعل ( فعل معلوم،مجهول،افعال ناقصه) تشخیص فاعل، نائب فاعل و اسم افعال ناقصه و نوع آنها (اسم ظاهر ، ضمیر بارز،ضمیر مستتر) مورد توجه است.

درس ۹ عربی سال اول دبیرستان

کلیه فعل ۱۷ درس عربی دوم و سوم در دفتر جداگانه ای تجزیه و ترکیب شود.بعد این کلیه تست های مربوط به فعل در پنج سال گذشته کنکور در گروههای آموزشی مختلف دقیقا و بارها بررسی شود.

اسم:

مرحله اول: شناخت اسم

مرحله دوم:عدد اسم(مفرد،مثنی،جمع و انواع جمع)(کتاب دوم و سوم راهنمایی)

مرحله سوم: جنس اسم(مذکر ومونث) (کتاب دوم و سوم راهنمایی)

مرحله چهارم:جامد و مشتق و انواع مشتق( عربی یک درس ۵و۶)

مرحله پنجم: معرفه و نکره ( درس ۶و۷ عربی اول دبیرستان و درس ۱ عربی دوم)

مرحله ششم: معرب و مبنی( درس ۸ عربی اول دبیرستان و درسهای ۲و۳و۴ عربی دوم)

مرحله هفتم:منصرف غیر منصرف( درس ۳ عربی دوم)

مرحله هشتم: مقصور،منقوص، ممدود ،صحیح الاخر(درس ۴ عربی دوم)

بعد یادگرفتن ۸ مرحله بالا تجزیه اسم تمام می شود

ترکیب اسم:

این مباحث به ترتیب یاد گرفته شوند

مفعول به: )درس ۹ عربی اول دبیرستان)

مجرور به حرف جر:( درس ۹ عربی اول دبیرستان)

صفت و مضاف الیه ( درس ۵ عربی دوم)

انواع اعراب اسم

درس ۲و۳و۴ عربی دوم مطالعه شود

مبتدا خبر ( درس ۱۰ عربی اول)

افعال ناقصه ( اسم افعال ناقصه و خبر آن)( درس ۹ عربی دوم)

حروف مشبهه باالفعل و لای نفی جنس (درس ۱۰ عربی دوم)

طرز مجهول کردن جمله معلوم( درس ۸ عربی دوم)

مفعول فیه و مفعول مطلق( درس ۳ عربی سوم)

حال و تمییز (درس ۴و۵ عربی سوم)

منادی و مستثنی ( درس ۶ و۷ عربی سوم)

تجزیه حرف

 

بعد تمام شدن آموزش کلیه تست های ۵ سال اخیر در همه ی گروه ههای آزمایشی باید کار شوند.حداقل ۲ درس از کتاب سال سوم ترکیب شوند.

توجه به این نکته ضروریست که داشتن یک جزوه ی خوب مهمترین اصل در یادگیری درس عربیست .

 

برای مشاوره و دریافت برنامه ریزی زیر نظر مشاوران ارشد استاد احمدی  و دریافت جزوات با شماره های  09121965802  02166409007 تماس بگیرید.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)