تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷

اگر در حین درس خواندن اقدام به علامت‌گذاری و خلاصه نویسی کنید، تمرکز و توجه شما روی علامت‌گذاری و خلاصه نویسی خواهد بود و …

خلاصه-نویسی

اگر در حین درس خواندن اقدام به علامت‌گذاری و خلاصه نویسی کنید، تمرکز و توجه شما روی علامت‌گذاری و خلاصه نویسی خواهد بود و درس را درست نخواهید فهمید. باید ابتدا درس را با دقت بخوانید و بفهمید و سپس به علامت‌گذاری و خلاصه نویسی بپردازید. البته می‌توانید ابتدا کار خلاصه نویسی و علامت‌گذاری را انجام دهید و سپس درس را با دقت بخوانید، بستگی به این دارد که کدام حالت با شما سازگارتر است و بهتر یاد می‌گیرید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)