تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

برنامه درسی خود را طوری بازنگری کنید که در فرصت عید هم به دید و بازدید برسید و هم درس بخوانید.

سبزه-عید

فرصت برای جشن گرفتن عید و بازیها و بازدیدهای عید برای سالهای بعد هم هست. شما امسال این کارها را به طور مختصر و در حد ضرورت انجام دهید. فکرو  ذکر شما روی برنامه درسی و ادامه آن باشد. برنامه درسی خود را طوری بازنگری کنید که در فرصت عید هم به دید و بازدید برسید و هم درس بخوانید. اگر متعادل رفتار کنید هم شادی عید را از دست نمی‌دهید و هم از فرصت تعطیلات برای پیشرفت درسی استفاده می‌کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)