تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

اگر طرفدار بازی پر تحرک و زیبای بسکتبال هستید آموزش پرتاب صحیح توپ در حلقه را دنبال کنید تا تکنیک این کار را یاد بگیرید.

فنون-بسکتبال-۶

اگر طرفدار بازی پر تحرک و زیبای بسکتبال هستید آموزش پرتاب صحیح توپ در حلقه را دنبال کنید تا تکنیک این کار را یاد بگیرید.

برای پرتاب صحیح ابتدا دقیقا در جلوی حلقه طوری بایستید که حلقه مقابل سر شما و بین شانه هایتان باشد.

 

فنون-بسکتبال-۵

توپ را بین دو دست محکم طوری بگیرید که یک دست روی توپ و دیگری زیر توپ قرار داشته باشد و توپ را مقابل صورتتان بگیرید.

فنون-بسکتبال-۶

فنون-بسکتبال-۱

حلقه را مانند یک شکار برای خود تصور کنید. همزمان با از جا کنده شدن پاهایتان از زمین دست ها را با توپ، بالای سر بکشید.

فنون-بسکتبال-۲

هم زمان با پرتاب دست راست با توپ دست چپ را از زیر توپ بکشید و مماس به حلقه نگاه کنید.

فنون-بسکتبال-۳

میزان پرش شما باید حدی باشد که توپ بتواند به درون حلقه راه پیدا کند، سپس دست خود را از مچ صاف خم کنید و توپ را به درون سبد حلقه هدایت کنید.

فنون-بسکتبال-۴

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)