تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷
۷۰۸۰۲

 

قدم‌هایی برای ایجاد انگیزه

همه‌ی کارهایی که در روز انجام می‌دهیم یا هر تصمیمی که می‌گیریم، دلیل یا دلایل خاصی دارند. هنگامی که هدفی را دنبال می‌کنیم، انگیزه‌ای برای انجام آن داریم. به عبارت دیگر انگیزه باعث می‌شود که رفتارهای ما دارای جهت و هدف مشخص باشد.

ﺭﺍهکاﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧند ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺎﺷند:

*ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﻈﻢ ﺳــﺎﻋﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ‌ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﻳﻚ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ همواره تلاش ﻛﻨﻴﺪ که ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻤﺮﻳﻦ‌ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ.

*ساختِ ﻧﻘﺸــﻪ‌ﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳــﻪ راهکار بسیار موثری در تقویت انگیزه است. با ﻧﻘﺸــﻪﻱ ﺫﻫﻨﻲ شما در ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ خودتان تنظیم ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ. سپس می‌توانید نقشه‌ی ذهنی خود را روی کاغذ پیاده‌سازی کنید. سعی کنید برنامه‌ای که تنظیم کرده‌اید را در جایی قرار دهید که در معرضِ دید شما باشد.

*ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩتان ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. هدف‌گذاری باید دارای سه مولفه باشد. ۱- بازه ی زمانی مشخصی داشته باشد. ۲-قابل اندازه‌گیری باشد. ۳-دست‌یافتنی باشد.

فراموش نکنید که انگیزه یک عامل درونی است، از خودِ شما آغاز می‌شود و در طولِ مسیر، سوختِ شما برای ادامه‌ی حرکتِ ماشینِ زندگی محسوب می‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)