تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

دروس رشته انسانی

جامعه شناسی دوم محبوبی 80
جامعه شناسی سوم محبوبی 50
فلسفه سوم محبوبی 50
فلسفه پیش محبوبی 90
منطق سوم محبوبی 50
عروض و قافیه آبان 40
تاریخ ادبیات ایران و جهان آبان 80
قرابت معنایی انسانی آبان 30
عربی 2 انسانی آموزش کامل ساداتی 140
عربی 3 انسانی آموزش کامل ساداتی 150
عربی 3 انسانی جوکار 30
عربی 4 انسانی جوکار 30
عروض و قافیه چهارم امین 30
اقتصاد سفید سال دوم داورانی 30
اقتصاد آبی سال دوم داورانی 20
تاریخ شناسی چهارم صفری 100
تاریخ ایران و جهان (1) دوم صفری 100
تاریخ ایران و جهان (2) سوم صفری 150
ریاضیات انسانی پایه کامران 40
ریاضیات پایه عبدوس 70
روانشناسی سوم داوطلب 50
علوم اجتماعی پیش داوطلب 60
سبک شناسی (متون) ادبیات انسانی آبان 50
روش تست زنی 7 کتاب انسانی داوطلب 120
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)